Avís Legal

Tot el contingut de la web Elboscdeleslletres.cat es publica sota la llicència  Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) de Creative Commons. Els textos o fotografíes són propietat dels seus autors i, per tant, es necessari el seu permís o aprovació per copiar-los.

Això és un resum fàcilment llegible (i no un substitut) de la llicència.  

Sou lliure de:

  • Compartir — copiar i redistribuir el material en qualsevol mitjà i format

  • Adaptar — remesclar, transformar i crear a partir del material

Amb els termes següents:

  • No hi ha cap restricció addicional — No podeu aplicar termes legals ni mesures tecnològiques que restringeixin legalment a altres de fer qualsevol cosa que la llicència permet.

Podeu llegir la llicència completa aquí.

L'usuari es compromet a utilitzar aquesta web d'acord amb l'establert en la legislació vigent, abstenint-se d'utilitzar-la per a activitats contraries a les lleis, a la moral o usos lesius dels drets i interessos de tercers.

Clàusules d’exoneració de responsabilitats de Elboscdeleslletres.cat

  1. Elboscdeleslletres.cat no es responsabilitza de l’ús inadequat d’aquest lloc web per part dels usuaris que el visiten.

  2. Elboscdeleslletres.cat no es fa responsable d’opinions i informacions de terceres persones. Aquestes aniran signades amb el nom o pseudònim de la persona o associació responsable de l’escrit.

  3. Elboscdeleslletres.cat no garanteix que el web i el servidor estiguen lliures de virus i no es fa responsable de danys o perjudicis que es puga derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament d’aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a Elboscdeleslletres.cat, de retards o bloqueigs en l’ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, com també de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del seu control.

  4. Elboscdeleslletres.cat no serà responsable de l’ús per part de tercers de la informació continguda al web, si bé caldrà atenir-se a les prescripcions i els advertiments que s’estableixin per a determinats documents i aplicacions. Tampoc no serà responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços o que provingui de fonts alienes.

  5. Elboscdeleslletres.cat no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del web i dels seus serveis. Quan sigui raonablement possible, s’advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis.

  6. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol i de Catalunya. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.